نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه گزارش جامع شورای مرکزی

ارائه گزارش جامع شورای مرکزی

در جلسه فوق العاده امروز 96/12/21  که در سالن جلسات ریاست دانشگاه برگزار شد. داریوش حسام پور به عنوان  ریاست شورای مرکزی  کارکنان دانشگاه شهید چمران گزارش از عملکرد  دوره خود بیان نمودند
در خبرهای بعدی موارد گزارش شده به اطلاع شما می رسد