نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه عمومی با ریاست محترم دانشگاه

 جلسه عمومی با مسئولین دانشگاه 

با همکاری شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز جلسه عمومی با ریاست محترم دانشگاه در تاریخ چهارشنبه یازدهم مهر ساعت 12:30 الی 14 برگزار می گردد  از عموم کارکنان دانشگاه تقاضا دارد دراین جلسه عمومی شرکت نمایند

برای دسته بندی سئوالات و مشکلات خواهشمند است با آقای حسام پور رئیس شورای مرکزی شورای صنفی  و یا نمایندگان شورای صنفی واحد های خود اقدام نمایید.