نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه عمومی فوق العاده اعضاء شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران

جلسه عمومی فوق العاده اعضاء شورای صنفی کارکنان دانشگاه شهید چمران

 

قابل توجه همکاران گرامی
اولین جلسه ی شورای صنفی کارکنان دانشگاه(دوره جدید)
تاریخ: ۱۳۹۷/۹/۲۴
ساعت : ۱۴-۱۳

دستور جلسه:

انتخاب اعضاء شورای مرکزی

انتخاب اعضاء هئیت رئیسه

انتخاب اعضاء هئیت نظارت شورای صنفی


محل : سالن اجتماعات ساختمان مرکزی دانشگاه